Dānijas Pārtikas produktu apstiprināšanas likums

Fødevaregodkendelse | Tunetanken

Saskarei ar pārtikas produktiem piemēroti silosi un tvertnes

– Tunetanken FCM (saskarei ar pārtiku) paredzētie produkti ir izstrādāti un pielāgoti atbilstoši konkrētajām klientu vēlmēm un vajadzībām.

Izmantojot Tunetanken FCM piemērotās tvertnes un silosus, jūsu uzņēmums var uzturēt pārtikai ieteicamos apstākļus, tādējādi nodrošinot augstu ražošanas kvalitāti.

Mūsu produkti tiek izgatavoti saskaņā ar ES Regulu Nr. 1935/2004, kas nodrošina atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem – attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, un noteiktajām robežvērtībām nogulšņu vai krāsas migrācijai, saskaroties ar dažāda veida pārtiku un piedevām.

Fødevaregodkendelse | Tunetanken

Saskarei ar pārtikas produktiem piemēroti silosi un tvertnes

– Tunetanken FCM (saskarei ar pārtiku) paredzētie produkti ir izstrādāti un pielāgoti atbilstoši konkrētajām klientu vēlmēm un vajadzībām.

Izmantojot Tunetanken FCM piemērotās tvertnes un silosus, jūsu uzņēmums var uzturēt pārtikai ieteicamos apstākļus, tādējādi nodrošinot augstu ražošanas kvalitāti.

Mūsu produkti tiek izgatavoti saskaņā ar ES Regulu Nr. 1935/2004, kas nodrošina atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem – attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, un noteiktajām robežvērtībām nogulšņu vai krāsas migrācijai, saskaroties ar dažāda veida pārtiku un piedevām.

Saskarei ar pārtikas produktiem piemēroti silosi un tvertnes

– Tunetanken FCM (saskarei ar pārtiku) paredzētie produkti ir izstrādāti un pielāgoti atbilstoši konkrētajām klientu vēlmēm un vajadzībām.

Izmantojot Tunetanken FCM piemērotās tvertnes un silosus, jūsu uzņēmums var uzturēt pārtikai ieteicamos apstākļus, tādējādi nodrošinot augstu ražošanas kvalitāti.

Mūsu produkti tiek izgatavoti saskaņā ar ES Regulu Nr. 1935/2004, kas nodrošina atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem – attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, un noteiktajām robežvērtībām nogulšņu vai krāsas migrācijai, saskaroties ar dažāda veida pārtiku un piedevām.

Fødevaregodkendelse | Tunetanken

Uzziniet par dažādajiem ieguvumiem, ko sniedz Tunetanken FCM silosi un tvertnes

Apstiprināts kā pārtikas produktiem piemērots silosu un tvertņu piegādātājs

Tunetanken ir viens no nedaudzajiem stiklšķiedras piegādātājiem Dānijā, kas saskaņā ar ES regulām ir apstiprināts pārtikas produktiem paredzētu silosu un tvertņu piegāžu veikšanai.

Pret koroziju izturīgas tvertnes, izgatavotas
no stiklšķiedras armēta poliestera

(ES Regula Nr. 10/2011EC, jf. ES 1935/2004)

Ilgāks ekspluatācijas cikls salīdzinājumā ar līdzīgām alternatīvām

Materiālam ir ilgāks ekspluatācijas cikls salīdzinājumā ar līdzīgiem izstrādājumiem un tas ir noturīgs pret kodīgām vielām, kā piemēram, skābēm, kas rodas proteīna ražošanas procesā no etiķa, ko izmanto siļķu marinēšanai, un piesātinātajiem sālsūdens šķīdumiem.

Uzziniet par dažādajiem ieguvumiem, ko sniedz Tunetanken FCM silosi un tvertnes

Apstiprināts kā pārtikas produktiem piemērots silosu un tvertņu piegādātājs

Tunetanken ir viens no nedaudzajiem stiklšķiedras piegādātājiem Dānijā, kas saskaņā ar ES regulām ir apstiprināts pārtikas produktiem paredzētu silosu un tvertņu piegāžu veikšanai.

Pret koroziju izturīgas tvertnes, izgatavotas no stiklšķiedras armēta poliestera

Ilgāks ekspluatācijas cikls salīdzinājumā ar līdzīgām alternatīvām

Materiālam ir ilgāks ekspluatācijas cikls salīdzinājumā ar līdzīgiem izstrādājumiem un tas ir noturīgs pret kodīgām vielām, kā piemēram, skābēm, kas rodas proteīna ražošanas procesā no etiķa, ko izmanto siļķu marinēšanai, un piesātinātajiem sālsūdens šķīdumiem.

(ES Regula Nr. 10/2011EC, jf. ES 1935/2004)

Uzziniet par dažādajiem ieguvumiem, ko sniedz Tunetanken FCM silosi un tvertnes

Apstiprināts kā pārtikas produktiem piemērots silosu un tvertņu piegādātājs

Tunetanken ir viens no nedaudzajiem stiklšķiedras piegādātājiem Dānijā, kas saskaņā ar ES regulām ir apstiprināts pārtikas produktiem paredzētu silosu un tvertņu piegāžu veikšanai.

Pret koroziju izturīgas tvertnes, izgatavotas no stiklšķiedras armēta poliestera

Ilgāks ekspluatācijas cikls salīdzinājumā ar līdzīgām alternatīvām

Materiālam ir ilgāks ekspluatācijas cikls salīdzinājumā ar līdzīgiem izstrādājumiem un tas ir noturīgs pret kodīgām vielām, kā piemēram, skābēm, kas rodas proteīna ražošanas procesā no etiķa, ko izmanto siļķu marinēšanai, un piesātinātajiem sālsūdens šķīdumiem.

(ES Regula Nr. 10/2011EC, jf. ES 1935/2004)

Stiklšķiedras ražotājs Dānijā

Mūsu izstrādājumi ir izgatavoti no stiklšķiedras armētiem kompozītmateriāliem, kas ir speciāli izgatavoti tā, lai būtu atbilstši un droši saskarei ar pārtiku. No šķiedras armēta kompozītmateriāla izgatavotie izstrādājumi ir īpaši piemēroti pārtikas produktiem, jo tiem ir ilgs ekspluatācijas cikls un tie ir noturīgi pret kodīgām vielām, kā piemēram – skābēm, kas rodas proteīna ražošanas procesā, no etiķa, ko izmanto siļķu marinēšanai, un piesātinātajiem sālsūdens šķīdumiem, ko izmanto sieriem. Turklāt mūsu nerūsējošie izstrādājumi sniedz būtiskas priekšrocības pārtikas un farmācijas uzņēmumiem, nodrošinot ražošanas procesā augsta līmeņa higiēnu.

Danske producenter af glasfiber

Stiklšķiedras ražotājs Dānijā

Mūsu izstrādājumi ir izgatavoti no stiklšķiedras armētiem kompozītmateriāliem, kas ir speciāli izgatavoti tā, lai būtu atbilstši un droši saskarei ar pārtiku. No šķiedras armēta kompozītmateriāla izgatavotie izstrādājumi ir īpaši piemēroti pārtikas produktiem, jo tiem ir ilgs ekspluatācijas cikls un tie ir noturīgi pret kodīgām vielām, kā piemēram – skābēm, kas rodas proteīna ražošanas procesā, no etiķa, ko izmanto siļķu marinēšanai, un piesātinātajiem sālsūdens šķīdumiem, ko izmanto sieriem. Turklāt mūsu nerūsējošie izstrādājumi sniedz būtiskas priekšrocības pārtikas un farmācijas uzņēmumiem, nodrošinot ražošanas procesā augsta līmeņa higiēnu.

Danske producenter af glasfiber

Stiklšķiedras ražotājs Dānijā

Mūsu izstrādājumi ir izgatavoti no stiklšķiedras armētiem kompozītmateriāliem, kas ir speciāli izgatavoti tā, lai būtu atbilstši un droši saskarei ar pārtiku. No šķiedras armēta kompozītmateriāla izgatavotie izstrādājumi ir īpaši piemēroti pārtikas produktiem, jo tiem ir ilgs ekspluatācijas cikls un tie ir noturīgi pret kodīgām vielām, kā piemēram – skābēm, kas rodas proteīna ražošanas procesā, no etiķa, ko izmanto siļķu marinēšanai, un piesātinātajiem sālsūdens šķīdumiem, ko izmanto sieriem. Turklāt mūsu nerūsējošie izstrādājumi sniedz būtiskas priekšrocības pārtikas un farmācijas uzņēmumiem, nodrošinot ražošanas procesā augsta līmeņa higiēnu.

Danske producenter af glasfiber

Scroll to Top