Būvlaukumu dzīvojamās ēkas

Būvlaukumu dzīvojamās ēkas/naktsmītnes izmanto būvobjektos un līdzīgās vietās.

Būvlaukumu dzīvojamās ēkas/naktsmītnes ir izgatavotas no kompozītmateriāliem, kam piemīt augsta izturība un ilgs dzīves cikls.

  • Standarta 100 mm izolācija.
  • Virtuve ar izlietni.
  • Elektrības kontaktrozetes.
  • Elektriskie savienojumi.
  • Paletes ēkas pārvietošanai.
  • Viens atverams logs.
  • Augsta izturība.
  • Ilgmūžība.

Var izgatavot ar uzņēmuma nosaukumu, logotipu un vēlamajās krāsās, lai iegūtu pamanāmu un atmiņā paliekošu reklāmas vēstījumu.

Specifikationer

TipsMateriāls
StandartaKompozīts
Ar Jūsu logoKompozīts

Scroll to Top