Ķimikāliju tvertņu pārbaudes

Ķimikāliju tvertņu pārbaudes ir obligātas, un tās jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ar specifiskiem laika intervāliem.

Ķimikāliju tvertņu pārbaudes izdara, veicot vizuālu kontroli un vajadzīgos mērījumus, lai precīzi novērtētu tvertnes stāvokli.

Ķīmisko tvertņu pārbaudes veicina tvertnes izcilu uzturēšanu, jo kļūdas tiek konstatētas laicīgi, tādējādi radot iespēju tās uzlabot vai novērst.

  • Ķimikāliju tvertņu likumā noteiktas pārbaudes.
  • Veicina tvertnes apkopi.
  • Laicīgi tiek konstatēti traucējumi, ko var novērst.

Scroll to Top